مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود

یاریگر خود باشیم = خومراقبتی+ مهربانی با خود

پیام جوانه های یاسمین با کتاب های خودیاری و انگیزشی 

کتاب‌های خودیاری و انگیزشی طیف وسیعی از کتاب‌ها هستند که اغلب به ما کمک می‌کنند تعریفی از یک زندگی خوب و ارزشمند را پیدا کنیم و در جهت آن حرکت کنیم. همچنین کتاب های انگیزشی اغلب مجموعه‌ای از راه حل های عملی به ما ارائه می‌کنند تا تا به کمک آن‌ها بتوانیم بر مشکلات روانشناختی خودمان غلبه کنیم و در مسیر موفقیت در زندگی شخصی و اجتماعی قدم برداریم.در بسیاری از کتاب‌های خودیاری معیارهایی برای شناسایی مشکلات در تفکر، احساس و رفتار و نابهنجار بودن افراد آمده است.

مفهوم خودیاری به معنی ایجاد تغییر در فرد است که سبب پیشرفت در زمینه‌های مختلف شغلی، شخصی، اقتصادی و عاطفی وی گردد. این تغییر از درون شخص شروع شده و باعث ایجاد سازگاری با محیط اطراف می‌گردد. در هر زمینه‌ای می‌توان از راهکارهای خودیاری استفاده کرد و مختص روش خاصی نیست.

خودیاری در مسائل  شخصی به دنبال تقویت مهارت‌های فردی شخص از قبیل مهارت حل مساله و یا تقویت عزت نفس بوده و خودیاری در مسائل اجتماعی به دنبال ایجاد روابط سالم با دیگران می‌باشد. ولی به طور عام هدف کلی خودیاری تغییر است.

همه کتاب های خودسازی و خودیاری یکسان نیستند. برخی به شما کمک می کنند تا سفر خود را بسوی یک زندگی جدید آغاز کنید در حالی که برخی دیگر هنگامی که در زمینه های خاصی به تجربه دست یافته اید به شما در پیشرفت و ترقی بیشتر کمک می کنند.

در اینجا چند نمونه از بهترین کتاب هایی که در زمینه بهبود شخصیت و خودسازی نوشته شده است معرفی می شوند:

  1. مبانی متجلی ساختن توانایی های درونی
  2. شناخت استرس و راه های غلبه بر آن
  3. چگونه استرس خود را مدیریت کنیم
  4. رهایی از زندان ذهن
  5.  پرورش ابراز وجود
  6. تکنیک های شناختی برای افزایش عزت نفس
  7.  بگذار همه چیز آموزگار تو باشد
  8. هنر شفاف اندیشیدن
  9. کتاب ذهن بینی اثر دنیل جی سیگل
  10. نیروی حال
1   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 404