مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود

عنوان وبینار را وارد نمایید

نام مدرس 

میزان تسلط و قدرت بیان و قدرت انتقال

نظم، ترتیب، مدیریت زمان و ارائه گام به گام مطالب

به روز بودن دانش و اطلاعات

قدرت و توانایی پاسخگویی به پرسش ها

میزان کاربردی بودن مطالب ارائه شده در زندگی روز مره

تاثیر وبینار بر دانش شما

تناسب حجم مطالب با نیازهای فعلی شما

شیوه اطلاع رسانی و  ثبت نام 

کیفیت فضای مجازی

نحوه مدیریت و هماهنگی برگزار کنندگان کارگاه

هماهنگی و مشارکت شرکت کنندگان در کارگاه

مهم ترین نکته ای که توجه شما را جلب کرد چه بود؟

مهمترین پیشنهاد شما برای دوره های بعدی چیست؟

آیا موضوع ویژه ای در این دوره سبب ناراحتی شما شد؟

آیا موضوع دیگری مدنظر شما بوده است که در این سوالات گنجانده نشده است؟ لطفا مرقوم بفرمایید

captcha