مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود
بروشور شماره سه- روزهای امتحانی خود را چگونه می گذرانید؟ بروشور شماره دو مدیریت تمرکز بروشور شماره یک خود مراقبتي ایام امتحانات اطلاعیه تکمیلی صدور گواهی های اولین دوره تقویم وبینارهای بهداشت روان برگزاری ایستگاه بازی کارگاه آموزشی بتا( پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان) برگزاری کارگاه اموزشی ارتقا روابط زوجین برگزاری کارگاه آموزشی معیارهای یک انتخاب درست ازدواج برگزاری کارگاه آموزشی مهارت مطالعه برگزاری کارگاه آموزشی فرزند پروری اثر بخش ( با رویکرد خانواده محور) برگزاری ایستگاه دانستنی های ایدز برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال پخش فیلم همراه با تحلیل برگزاری کارگاه آموزشی - خود مراقبتی روابط عاطفی برگزاری کارگاه آموزشی- همایش اعتیاد/طوفان ویرانگر کارگاه آموزشی مهارت های موفقیت ترم های تحصیلی دانشگاه برگزاری چالش حال خوب دانشجویی برگزاری کارگاه آموزشی طراحی زندگی دانشجویی کارگاه آموزشی طراحی زندگی دانشجویی کارگاه آموزشی بتا ( بپرس، ترغیب کن، ارجاع بده) پیام های آموزشی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر