مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود
09 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت مطالعه

07 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی فرزند پروری اثر بخش ( با رویکرد خانواده محور)

06 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری ایستگاه دانستنی های ایدز

06 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال

03 آذر 1402

مرکز مشاوره٬ سلامت و سبک زندگی

پخش فیلم همراه با تحلیل

20 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی - خود مراقبتی روابط عاطفی

20 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی- همایش اعتیاد/طوفان ویرانگر

07 آبان 1402

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

کارگاه آموزشی مهارت های موفقیت ترم های تحصیلی دانشگاه

07 آبان 1402

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

برگزاری چالش حال خوب دانشجویی

07 آبان 1402

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی زندگی دانشجویی

29 مهر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

کارگاه آموزشی طراحی زندگی دانشجویی

29 مهر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

کارگاه آموزشی بتا ( بپرس، ترغیب کن، ارجاع بده)

04 شهریور 1402

پیام های آموزشی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

پیام های آموزشی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

1