مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود
13 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه اموزشی مهارت مطالعه

13 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری ایستگاه دانستنی های ایدز

08 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری سومین وبینار از تقویم وبینارهای بهداشت روان در مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

08 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری اولین دوره وبینارهای بهداشت روان در مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

06 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری پخش فیلم با همت کانون همیاران سلامت مجتمع آموزش عالی میناب

06 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال

03 آذر 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری همایش اعتیاد در مرکز مشاوره٬ سلامت و سبک زندگی

23 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه خود مراقبتی روابط عاطفی

20 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری اردوی یک روزه دانشجویی؛ ویژه دانشجویان نو ورود مجتمع آموزش عالی میناب

17 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

انجام آزمایشات پزشکی در مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب

17 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری ایستگاه حال خوب دانشجویی

17 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی مسیر تحصیلی-شغلی

17 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت از ذهن در مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی محتمع آموزش عالی میناب

13 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاههای بهداشت روان

13 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

اولین دوره تقویم آموزشی ‌وبینارهای بهداشت روان

10 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

تقویم آموزشی وبینارهای بهداشت روان با هدف: آگاهی بخشی، سبک زندگی سالم و مسئولیت اجتماعی

09 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های موفقیت در ترم های دانشگاه در مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب

09 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی زندگی دانشجویی در مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب

02 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

پویش ملی هم کتاب

02 آبان 1402

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی زندگی دانشجویی ویژه دانشجویان جدیدالورود

1 2 3