مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

برگزاری چالش حال خوب دانشجویی

کانون همیاران سلامت مجتمع اموزش عالی میناب برگزار می کند حال خوب دانشجویی

کانون همیاران سلامت مجتمع آموزش عالی میناب برگزار میکند

حال خوب دانشجویی

همراه با:
 نشست صمیمانه گپ و گفت دانشجو و
دانشگاه
ارزیابی آزمون افسردگی
بازی و سرگرمی
موسیقی زنده

دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲
۱۱:۳۰- ۱۳:۰۰
ورودی دانشکده فنی_مهندسی

منتظر حضور پر مهرتان هستیم

#حال_خوب #دانشجویی #کانون_همیاران_سلامت_روان #مرکز_مشاوره #سلامت #سبک_زندگی

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 158