مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاههای بهداشت روان

برگزاری کارگاههای بهداشت روان مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب (آبان ماه 1402) با هدف: ارتقا سواد سلامت؛ سبک زندگی سالم

برگزاری کارگاههای بهداشت روان مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب

(آبان ماه ۱۴۰۲)

با هدف: ارتقا سواد سلامت؛ سبک زندگی سالم

ویژه دانشجویان 

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 127