مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری کارگاه آموزشی- همایش اعتیاد/طوفان ویرانگر

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب برگزار میکند. همایش اعتیاد-طوفان ویرانگر مدرس: سرهنگ محمد امين احرار ی - رییس مجتمع آموزشی و تربیت جوانان نیروی انتظامي استان هرمزگان

با هدف: ارتقا سواد سلامت؛ سبک زندگی سالم

حرکت به سوی دانشگاهی سبز

یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲
۱۲:۳۰- ۱۴:۰۰

مکان: دانشکده فنی -مهندسی -طبقه اول/ سالن آمفی تئاتر

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 93